Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of the procedure of evaluation of the technical condition of a high-pressure common rail fuel pump using a test bed

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2018

Opublikowano w

Journal of KONES Powertrain and Transport

Rocznik: 2018 | Tom: vol. 25 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • common rail
  • test bench
  • diagnostic
Strony (od-do)

65 - 70

DOI

10.5604/01.3001.0012.4315

Typ licencji

inne

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / czasopismo

14 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]