Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

A working design of a bulldozer blade as additional equipment of a compaction drum roller

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 254

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

04005-1 - 04005-11

DOI

10.1051/matecconf/201925404005

Zaprezentowany na

XXIII Polish-Slovak Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations (MMS 2018), 4-7.09.2018, Rydzyna, Polska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Publikacja indeksowana w

WoS