Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Application of prediction markets phenomenon as decision support instrument in vehicle recycling sector

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

PL Wykorzystanie rynków predykcyjnych jako narzędzia wspierającego podejmowanie decyzji w sektorze rycyklingu samochodów

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

LogForum

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 15 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • predictive markets
  • disassembling facility
  • demand forecasting
  • spare parts
PL
  • rynki predykcyjne
  • stacja demontażu pojazdów
  • prognozowanie
  • części zamienne
Strony (od-do)

265 - 278

DOI

10.17270/J.LOG.2019.329

URL

http://www.logforum.net/tom15/zeszyt2

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20