Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rola zaufania jako czynnika wyzwalającego zaangażowanie. Postrzeganie pracy zespołów w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości

Dodatkowy tytuł

EN The role of trust as a releasing factor. Perception of the work of teams in selected production and service enterprises

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przedsiębiorczość i Zarządzanie

Rocznik: 2019 | Tom: t. 20 | Numer: z. 6, cz. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
EN
  • organization culture
  • values
  • involvement
  • trust
  • team work
Strony (od-do)

357 - 372

Punktacja MNiSW / czasopismo

5