Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

A multi-criteria decision making approach for the evaluation of roads and streets system in Gniezno

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • road and rail traffic
  • MCDM
  • sustainable transport
  • streets system
  • railroad crossings
Strony (od-do)

22 - 30

URL

https://iccpt.tntu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Proceedings_ICCPT2019.pdf

Książka

ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference May 28-29, 2019, Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine

Zaprezentowany na

ICCPT 2019: Current Problems of Transport: Proceedings of the 1st International Scientific Conference, 28-29.05.2019, Ternopil, Ukraine

Autorskie prawa majątkowe dla instytucji

Politechnika Poznańska

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

Strona konferencji

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / rozdział

5

Publikacja indeksowana w

WoS