Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wybrane problemy zawilgocenia izolacji celulozowej wysokonapięciowych izolatorów przepustowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2019 | Tom: R. 95 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przepust wysokiego napięcia
  • izolacja papier-olej
  • metoda FDS
Strony (od-do)

44 - 48

DOI

10.15199/48.2019.08.12

URL

http://pe.org.pl/articles/2019/8/12.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20