Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Oznaczanie toksyczności pian gaśniczych względem zdolności kiełkowania 4 wybranych roślin wzorcowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Year of publication

2010

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

106 - 106

Book

Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków : XIX Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań, 8 - 9 kwietnia 2010 r.

Presented on

XIX Poznańskie Konwersatorium Analityczne : Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków, 8-9.04.2010, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.