Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Distributed generation as efficient measure to improve power generation adequacy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • distributed generation
  • distribution system reliability
  • generation adequacy
  • local energy cluster
  • power supply safety
Strony (od-do)

373 - 385

DOI

10.24425/aee.2019.128274

URL

http://journals.pan.pl/dlibra/publication/128274/edition/111907/content

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40