Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Model symulacyjny jednofazowego prostownika diodowego z modulatorem prądu

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Simulation model of one-phase full bridge rectifier with current modulator

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 99

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • prostownik diodowy
  • transformator szerokopasmowy
  • modulator prądu
Streszczenie

PL W artykule zaprezentowano strukturę oraz zasadę działania jednofazowego prostownika diodowego z modulatorem prądu w obwodzie wejściowym. Rozwiązanie to charakteryzuje się poborem sinusoidalnego prądu z sieci elektroenergetycznej, zgodnego w fazie z podstawową harmoniczną napięcia. Opisano zarówno część silnoprądową, jak i sterującą zbudowanego modelu symulacyjnego. Zaprezentowano również wyniki badań modelu w wybranych warunkach pracy.

EN In the article, the simulation model of a one-phase full bridge rectifier with a current modulator in a DC circuit is described. The proposed solution is characterized by consumption of a sinusoidal current from a power grid. The rule of operation, control algorithms, and the simulation model of the system are presented. Also, selected results of the simulation model investigation are shown.

Strony (od-do)

63 - 72

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0006

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=4129

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5