Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Novel earth fault protection algorithm based on MV cable screen zero sequence current filter

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 12 | Numer: no. 16

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cable screen
  • earthing system
  • zero sequence filters/transformers
  • protection relays
  • current measurement
Strony (od-do)

3190-1 - 3190-20

DOI

10.3390/en12163190

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/12/16/3190

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

2,702