Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mathematical models used to describe the properties of magneto-rheological elastomers

Autorzy

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Modele matematyczne stosowane do opisu właściwości elastomerów magnetoreologicznych

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: nr 1-2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • magnetorheological elastomers
  • mathematical model
  • intelligent materials
Strony (od-do)

398 - 402

DOI

10.24136/atest.2019.074

URL

http://economic-research.pl/Journals/index.php/atest/article/view/1544/1459

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5