Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Emisja masy i liczby cząstek stałych z pojazdu hybrydowego w teście RDE

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Particulates mass and number emission from hybrid vehicle in RDE test

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe

Rocznik: 2019 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • silniki spalinowe
  • pojazd hybrydowy
  • test RDE
  • emisja cząstek
  • PEMS
Strony (od-do)

286 - 290

DOI

10.24136/atest.2019.165

URL

http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/download/900/808

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5