Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Lokalizacja źródeł hałasu w kuchenkach elektrycznych na podstawie pomiarów w bliskim polu akustycznym i metody natężeniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Year of publication

2019

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Keywords
PL
  • kuchenki elektryczne
  • lokalizacja źródeł dźwięku
  • mapy akustyczne
Pages (from - to)

31 - 31

Book

Konferencja Naukowa VibDiag, 17 październik 2019, Poznań, Polska

Presented on

Konferencja Naukowa VibDiag, 17.10.2019, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.