Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Pozostałości leków w wodach powierzchniowych ujmowanych do celów pitnych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

81 - 96

URL

http://kis.pan.pl/images/stories/pliki/pdf/Monografie/Monografia-Gromiec_Pawlowski-vol-164.pdf

Książka

Zanieczyszczenia wód w Polsce : stan, przyczyny, skutki : raport

Punktacja MNiSW / rozdział

20