Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rekomendacja ergonomiczna wyrobów powszechnego użytku

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Wariant tytułu

EN Ergonomic recommendation for products of general use

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2017 | Numer: nr 73

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ergonomia
  • procedura rekomendacji
EN
  • ergonomics
  • recommendation procedure
Streszczenie

PL Na współczesnym rynku istnieje wiele wyrobów i usług zaspokajających w podobny lub identyczny sposób określone potrzeby społeczne, lecz różniących się pewnymi „miękkimi” cechami, ogólnie zwanymi przyjaznością dla użytkownika lub klienta (user-friendly). W odniesieniu do wyrobów technicznych cechy te można nazwać ergonomicznością lub jakością ergonomiczną. W artykule opisano procedurę ergonomicznego rekomendowania wyrobów powszechnego użytku, która może być podstawą do opracowania procedur ergonomicznego rekomendowania procesów produkcyjnych lub usługowych. Celem opracowania koncepcji ergonomicznego rekomendowania wyrobów, wykonywanego przez grono ekspertów powołanych przez Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (PTErg), jest skłonienie projektantów i producentów wyrobów powszechnego użytku (a także innych wyrobów przemysłowych) do zwrócenia większej uwagi na ergonomiczną jakość tych produktów.

EN On the modern market, many products and services exist that meet the needs of society in a similar or identical fashion, but which differ in their “soft” features, generally referred to as their user-friendliness. With regard to technical products, these features can be called their ergonomic quality. The article describes the procedure of making ergonomic recommendations of consumer products, which may be the basis for the development of procedures for recommending production or service processes. The purpose of introducing ergonomic product recommendations, to be carried out by a group of experts appointed by the Polish Ergonomics Society (PTErg), is to persuade designers and manufacturers of consumer products (as well as other industrial products) to pay more attention to the ergonomic quality of these products.

Strony (od-do)

93 - 110

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.073.07

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10 [Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016]