Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

An analysis of a start-up process in LSPMSMs with aluminum and copper rotor bars considering the coupling of electromagnetic and thermal phenomena

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Archives of Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 68 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • aluminum and copper cage
  • coupled electromagnetic-thermal phenomena
  • FE model of LSPMSM
  • measurement verification
  • start-up process
Strony (od-do)

933 - 946

DOI

10.24425/aee.2019.130693

URL

http://journals.pan.pl/Content/114133/PDF/16_AEE-2019-4_INTERNET.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

40