Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Trajectory tracking and collision avoidance for the formation of two-wheeled mobile robots

Autorzy

[ 1 ] Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 67 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • robot formation
  • nonholonomic robot
  • stability analysis
  • Lyapunov-like function
  • path following
  • artificial potential function
Data udostępnienia online

31.10.2019

Strony (od-do)

915 - 924

DOI

10.24425/bpas.2019.128652

URL

http://journals.pan.pl/Content/112238/PDF/08_915-924_01167_Bpast.No.67-4_20.11.19_K3_TeX.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100

Impact Factor

1,385