Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The assessment of influence of styrene-butadiene-styrene elastomer’s content on the functional properties of asphalt binders

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Matematyki, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Ocena wpływu zawartości elastomeru styren-butadien-styren na właściwości funkcjonalne lepiszczy asfaltowych

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Eksploatacja i Niezawodność – Maintenance and Reliability

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 22 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • dynamic shear rheometer (DSR)
  • rutting factor
  • copolymer SBS
  • bitumen
  • complex shear modulus
Strony (od-do)

148 - 153

DOI

10.17531/ein.2020.1.17

URL

http://ein.org.pl/

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

1,806 [Lista 2018]