Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Assessment of the total volume membrane charge density through mathematical modeling for separation of succinic acid aqueous solutions on ceramic nanofiltration membrane

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Processes

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 7 | Numer: iss. 9

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • nanofiltration
  • total volume membrane charge density
  • modeling DSPM model
  • ceramic membrane
  • ionic strength
Data udostępnienia online

23.08.2019

Strony (od-do)

7090559-1 - 7090559-19

DOI

10.3390/pr7090559

URL

https://www.mdpi.com/2227-9717/7/9/559/pdf

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,753