Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Mechanisms of the performance fading of carbon-based electrochemical capacitors operating in a LiNO3 electrolyte

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Journal of Power Sources

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 438

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • electrochemical capacitors
  • ageing aspects
  • carbon electrodes
  • aqueous electrolytes
Data udostępnienia online

23.08.2019

Strony (od-do)

227029-1 - 227039-10

DOI

10.1016/j.jpowsour.2019.227029

URL

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775319310225?via%3Dihub

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140

Impact Factor

8,247