Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Awaryjne zasilanie z trójfazowych prądnic synchronicznych zespołów spalinowo-elektrycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.2] Automation, electronics and electrical engineering

Title variant

EN Emergency power supply from three-phase synchronous generators of diesel-electric assemblies

Year of publication

2019

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2019 | Journal number: Issue 99

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • prądnica synchroniczna
  • zespoły prądotwórcze
  • stany niesymetryczne
  • wskaźnik niesymetrii napięć
Abstract

PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z pracą autonomiczną trójfazowych prądnic synchronicznych użytkowanych, w zespołach spalinowoelektrycznych przeznaczonych do awaryjnego zasilania różnego rodzaju odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach stacjonarnych, komunalnych bądź przemysłowych, podczas braku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono zbiór równań przystosowanych do analizowania warunków pracy autonomicznej trójfazowych prądnic synchronicznych. Równania przedstawiono w formie umożliwiającej analizę warunków pracy prądnic napędzanych silnikami spalinowymi. Równania zapisano w taki sposób, że nadają się do analizowania pracy prądnic w różnych sytuacjach eksploatacyjnych, zwłaszcza wymuszonych przez niesymetryczne impedancje odbiorników. Równania pozwalają obliczanie mocy czynnej i biernej oddawanej przez prądnice przy różnych wartościach częstotliwości i w stanach niesymetrycznych. Opracowane równania wykorzystano do obliczenia charakterystycznych parametrów prądnic w różnych stanach ich pracy.

EN The paper presents selected problems related to autonomous operation of three-phase synchronous generators used in diesel-electric sets appropriated to emergency supply of various receivers of electric power located in stationary, communal, or industrial objects in case of failure of the basic electric power supply. A set of equations adapted to analyzing the conditions of autonomous operation of three-phase synchronous generators is presented. The equations are presented in the form enabling analysis of the operation conditions of the generators driven by combustion engines. The equations are so formulated as to allow for analyzing operation of the generators under various operation conditions, particularly forced by asymmetric impedances of the receivers. The equations enable calculating the active and reactive power delivered by the generators under various frequency values and asymmetric conditions. The formulated equations were used for calculating characteristic parameters of generators under various operation conditions.

Pages (from - to)

119 - 134

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0011

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=4134

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

5.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.