Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Jonożele z matrycą poliakrylową : synteza i zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Wariant tytułu

EN Ionogels with polyacrylic matrix synthesis and application in electrochemical capacitors

Rok publikacji

2019

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej / referat

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stałe elektrolity polimerowe
  • ciecze jonowe
  • fotopolimeryzacja
Strony (od-do)

28 - 31

Książka

Modyfikacja polimerów : stan i perspektywy w roku 2019

Punktacja MNiSW / rozdział

5