Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Impact of a Hybrid Assisted Wheelchair Propulsion System on Motion Kinematics during Climbing up a Slope

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • wheelchair
  • hybrid manual–electric drives
  • drives supporting the movement
Strony (od-do)

1025-1 - 1025-16

DOI

10.3390/app10031025

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/3/1025/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,474 [Lista 2019]