Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Rapid Manufacturing of Individualized Prosthetic Sockets

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Advances in Science and Technology Research Journal

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • prosthesis
  • fused deposition modelling
  • 3D printing
  • additive manufacturing
  • customization
Strony (od-do)

42 - 49

DOI

10.12913/22998624/113425

URL

http://www.astrj.com/Rapid-Manufacturing-of-Individualized-Prosthetic-Sockets,113425,0,2.html

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]