Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Third-generation ionic liquids with N-alkylated 1,4- diazabicyclo[2.2.2]octane cations and pelargonate anions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ S ] student | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

RSC Advances

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

8653 - 8663

DOI

10.1039/d0ra00766h

URL

https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/ra/d0ra00766h

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

100 [Lista 2019]

Impact Factor

3,049 [Lista 2018]