Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Cause-effect analysis using A&DM system for casting quality prediction

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ E ] pracownik emerytowany

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Archives of Foundry Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 20 | Numer: iss. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cast iron
  • data acquisition
  • castings defects
  • exploratory data analysis
  • computer application
Strony (od-do)

5 - 12

DOI

10.24425/afe.2020.131294

URL

http://www.afe.polsl.pl/index.php/pl/4934/cause-effect-analysis-using-a-dm-system-for-casting-quality-prediction.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

oryginalna wersja autorska

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

40 [Lista 2019]