Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analysis of Thermodynamic Parameters in Spark Ignition VCR Engine

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

MATEC Web of Conferences

Rocznik: 2019 | Tom: vol. 294

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

16.10.2019

Strony (od-do)

05001-1 - 05001-7

DOI

10.1051/matecconf/201929405001

URL

https://www.matec-conferences.org/articles/matecconf/abs/2019/43/matecconf_eot18_05001/matecconf_eot18_05001.html

Uwagi

Article Number: 05001

Zaprezentowany na

2nd International Scientific and Practical Conference “Energy-Optimal Technologies, Logistic and Safety on Transport” (EOT-2019), 19-20.09.2019, Lviv, Ukraine

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5