Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Detection and Location of Earth Fault in MV Feeders Using Screen Earthing Current Measurement

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • cable screen
  • earthing system distribution feeder
  • mixed cable-overhead line
  • protection relay
  • fault location
  • fault detection
Data udostępnienia online

10.03.2020

Strony (od-do)

1293-1 - 1293-24

DOI

10.3390/en13051293

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/13/5/1293

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,707 [Lista 2018]