Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Methods for measuring the position of the centre of gravity of an anthropotechnic human-wheelchair system in dynamic conditions

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

IOP Conference Series: Materials Science and Engineering

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 776

Typ artykułu

artykuł naukowy / referat

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

012062-1 - 012062-8

DOI

10.1088/1757-899X/776/1/012062

URL

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/776/1/012062

Zaprezentowany na

24th Slovak-Polish International Scientific Conference on Machine Modelling and Simulations - MMS 2019, 3-6.09.2019, Liptovský Ján, Slovakia

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5