Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Fuel Consumption Test Results for a Self-Adaptive, Maintenance-Free Wood Chipper Drive Control System

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 10 | Numer: no. 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • adaptive drive system
  • reduction of fuel consumption
  • wood chipper
Data udostępnienia online

15.04.2020

Strony (od-do)

2727-1 - 2727-12

DOI

10.3390/app10082727

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/10/8/2727/htm

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

2,474 [Lista 2019]