Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Ocena jakości wód basenowych – studium przypadku

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ S ] student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Pool water quality assessment – case study

Year of publication

2020

Published in

Technologia Wody

Journal year: 2020 | Journal number: nr 2 (70)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • woda basenowa
  • mikrobiologia
  • analizy fizykochemiczne
  • uzdatnianie
  • dezynfekcja
Abstract

PL Praca zawiera wyniki analiz mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody basenowej. Przedmiotem badań była woda pochodząca z niecek basenów sportowych znajdujących się na dwóch pływalniach. Na obu badanych basenach prowadzono różną dezynfekcję wody. Na jednym z nich woda była naświetlana promieniami UV i na koniec dodawano podchloryn sodu. Na drugim basenie woda była dezynfekowana wyłącznie podchlorynem sodu. Przydatność badanej wody porównano z dopuszczalnymi wartościami obowiązującymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz z wynikami otrzymanymi z Sanepidu (z rocznego okresu badań). Ogólnie stwierdzono, że jakość wody jest bardzo dobra pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym. Dobrane systemy uzdatniania wody są odpowiednie dla każdego analizowanego basenu. Równoczesne badanie wody pod kątem mikrobiologicznym jak i fizykochemicznym pokazuje, że na jakość badanej wody ma duży wpływ metoda dezynfekcji. Badania dowiodły, że zarówno analizy mikrobiologiczne jak i fizykochemiczne są istotne w celu określenia jakości i przydatności wody basenowej do użytkowania.

Pages (from - to)

30 - 37

License type

CC BY-NC-ND (attribution - noncommercial - no derivatives)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

5.0

Ministry points / journal in years 2017-2021

5.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.