Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ocena jakości wód basenowych – studium przypadku

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ S ] student

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Pool water quality assessment – case study

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2 (70)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • woda basenowa
  • mikrobiologia
  • analizy fizykochemiczne
  • uzdatnianie
  • dezynfekcja
Strony (od-do)

30 - 37

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

5