Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Problems of Clostridium difficile infection (CDI) in Polish healthcare units

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Annals of Agricultural and Environmental Medicine

Rocznik: 2020 | Tom: vol. in press

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • patient safety
  • risk management
  • hospital-acquired infections
  • Healthcare Associated Infection
  • clostridium difficile infections
DOI

10.26444/aaem/119321

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70 [Lista 2019]

Impact Factor

0,982 [Lista 2019]