Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Ścieki i ich oczyszczanie - dane statystyczne

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.9 Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Wariant tytułu

EN Sewage and its treatment - statistical data

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Technologia Wody

Rocznik: 2020 | Numer: nr 3-4 (71-72)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ścieki
  • oczyszczalnie ścieków
  • wody powierzchniowe
  • sieć kanalizacyjna
  • osady ściekowe
Strony (od-do)

38 - 42

Punktacja MNiSW / czasopismo

5