Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Role of Transverse Shear Modulus in the Performance of Corrugated Materials

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport
2.8 Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Materials

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 13 | Numer: iss. 17

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • corrugated board
  • transverse shear modulus
  • laboratory tests
  • box performance
  • torsion
Data udostępnienia online

27.08.2020

Strony (od-do)

3791-1 - 3791-11

DOI

10.3390/ma13173791

Uwagi

Article Number: 3791

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

3,057 [Lista 2019]