Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Dynamic anti‐windup compensator for fractional‐order system with time‐delay

Autorzy

[ 1 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Asian Journal of Control

Rocznik: 2020 | Tom: vol. 22 | Numer: no. 5

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • anti-windup compensation
  • fractional-order PI controller
  • stability analysis
  • time-delay
  • tracking performance
Data udostępnienia online

04.09.2020

Strony (od-do)

1767 - 1781

DOI

10.1002/asjc.2200

URL

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/asjc.2200

Typ licencji

CC BY-NC (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne)

Tryb otwartego dostępu

czasopismo hybrydowe

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70

Impact Factor

2,779 [Lista 2019]