Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Selection of lubricants for refrigeration compressors on the basis of various tribological tests

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Dobór olejów smarowych do sprężarek chłodniczych na podstawie zróżnicowanych badań tribologicznych

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

TRIBOLOGIA

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lubricants
  • oil/refrigerant mixture
  • Bellinger’s method
  • decision support tool
Data udostępnienia online

30.06.2020

Strony (od-do)

15 - 24

DOI

10.5604/01.3001.0014.3736

URL

https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=207425

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0