Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Trends in the process of greening lubricants

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

PL Tendencje w procesie ekologizacji środków smarowych

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

TRIBOLOGIA

Rocznik: 2020 | Numer: nr 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • lubricants
  • environmental impacts
  • biodegradation
  • non-toxicity
  • refrigeration compressor oils
Data udostępnienia online

30.06.2020

Strony (od-do)

91 - 98

DOI

10.5604/01.3001.0014.3744

URL

https://t.tribologia.eu/resources/html/article/details?id=207441

Typ licencji

CC BY-SA (uznanie autorstwa - na tych samych warunkach)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

przed opublikowaniem

Punktacja MNiSW / czasopismo

20,0