Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Power supply with tunable induction filter

Rok publikacji

2020

Opublikowano w

Przegląd Elektrotechniczny

Rocznik: 2020 | Tom: R. 96 | Numer: nr 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • moc bierna
  • moc odkształcenia
  • PFC
  • przestrajalny filtr indukcyjny
  • zasilacz sieciowy
Strony (od-do)

88 - 92

DOI

10.15199/48.2020.06.16

URL

http://pe.org.pl/articles/2020/6/16.pdf

Typ licencji

CC BY-NC-ND (uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

20 [Lista 2019]