Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa

Editors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Publisher name from the Ministry list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2020

Number of pages

240

ISBN

978-83-7775-598-3

eISBN

978-83-7775-599-0

Chapters
Wpływ właściwości fizykochemicznych kruszyw mineralnych na adhezję lepiszcza asfaltowego do ich powierzchni (p. 33-46)
Wpływ parametrów infiltracyjnych gruntu na odpływ ze zlewni miejskiej (p. 61-70)
Stabilizacja i zabezpieczenie wybranego odcinka Klifu Orłowskiego (p. 71-84)
Wzmocnienie korpusu nasypu linii kolejowej w trudnych warunkach eksploatacyjnych i w skomplikowanych warunkach geologiczno-inżynierskich (p. 115-126)
Awaria dwóch obiektów inżynierskich obciążonych pęcznieniem zasypki przyczółków (p. 147-160)
Innowacyjność stosowanych rozwiązań zmniejszających hałas w otoczeniu drogi kolejowej (p. 161-181)
Płyty sztywne do oceny nośności podłoża i warstw konstrukcji nawierzchni (p. 183-200)
Nieprawidłowości związane z przygotowaniem drewna do wywozu oraz jego transportem po drogach publicznych (p. 201-222)
Skały okruchowe systemu kredowego z terenu parku narodowego gór stołowych – petrografia i minerały ciężkie (p. 223-240)
License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Total point value of monograph

80

Total point value for editor

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.