Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Płyty sztywne do oceny nośności podłoża i warstw konstrukcji nawierzchni

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

183 - 200

Book

Przyrodnicze i geotechniczne aspekty budownictwa

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Points of MNiSW / chapter

20.0