Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Wpływ grubości warstwy ceramicznej na rozkład temperatury w przegrodzie dwuwarstwowej metal-ceramika

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2020

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • obciążenia tematyczne
  • bariera termiczna
Pages (from - to)

51 - 62

Book

Nauka dla obronności i środowiska. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności i środowiska, 24.09.2020, Poznań, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.