Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Estimation of the Compressive Strength of Corrugated Cardboard Boxes with Various Openings

Autorzy

[ 1 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • corrugated board buckling
  • orthotropic panels
  • laboratory tests
  • box strength
  • openings
  • ventilation holes
  • McKee formula
Data udostępnienia online

30.12.2020

Strony (od-do)

155-1 - 155-20

DOI

10.3390/en14010155

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/1/155

Uwagi

Article Number: 155

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Data udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140 [Lista 2019]

Impact Factor

2,702 [Lista 2019]