Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

System identification. Discrete-time parametric methods

Autorzy

[ 1 ] Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej, Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Wydawca

Poznan University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2020

Liczba stron

130

ISBN

978-83-7775-579-2

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80