Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Simulation Verification of the Contact Parameter Influence on the Forces’ Course of Cereal Grain Impact against a Stiff Surface

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • grain
  • DEM
  • grain impact
  • contact models
  • contact forces
Strony (od-do)

466-1 - 466-12

DOI

10.3390/app11020466

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/2/466

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Impact Factor

2,679 [Lista 2020]