Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Digital Twin Lean Intralogistics: Research Implications

Autorzy

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna
[5.6] Nauki o zarządzaniu i jakości

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Applied Sciences

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 11 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • digital twin
  • lean
  • intralogistics
  • digital twin lean intralogistics
Data udostępnienia online

07.02.2021

Strony (od-do)

1495-1 - 1495-13

DOI

10.3390/app11041495

URL

https://www.mdpi.com/2076-3417/11/4/1495

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

70,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

70,0

Impact Factor

2,679 [Lista 2020]