Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Estimation of the compressive strength of corrugated cardboard boxes with various perforations

Autorzy

[ 1 ] Kateria Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczny w Poznaniu | [ 2 ] Instytut Analizy Konstrukcji, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 3 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport
[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rok publikacji

2021

Opublikowano w

Energies

Rocznik: 2021 | Tom: vol. 14 | Numer: no. 4

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • corrugated board
  • McKee formula
  • buckling
  • orthotropic panels
  • laboratory tests
  • box strength
  • crease
  • perforation
Data udostępnienia online

19.02.2021

Strony (od-do)

1095-1 - 1095-14

DOI

10.3390/en14041095

URL

https://www.mdpi.com/1996-1073/14/4/1095

Uwagi

Article Number: 1095

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

otwarte czasopismo

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Punktacja MNiSW / czasopismo

140,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

140,0

Impact Factor

3,004 [Lista 2020]