Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Phenolic Compounds in Coffee and Tea Beverages

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Typ rozdziału

rozdział w podręczniku

Język publikacji

angielski

Data udostępnienia online

03.02.2021

Strony (od-do)

31 - 81

DOI

10.1007%2F978-3-030-61879-7_3#DOI

URL

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-61879-7_3#DOI

Książka

Analytical Methods in the Determination of Bioactive Compounds and Elements in Food

Punktacja MNiSW / rozdział

20