Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Analytical Methods in the Determination of Bioactive Compounds and Elements in Food

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Typ książki

podręcznik akademicki / skrypt

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2021

Liczba stron

380

ISBN

978-3-030-61878-0

eISBN

978-3-030-61879-7

ISSN

2661-8958

eISSN

2661-8966

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61879-7#about

Opublikowano w

Seria: Food Bioactive Ingredients

Rozdziały
Introduction: Bioactive Compounds and Elements in Human Nutrition (s. 1-9)
Phenolic Compounds in Coffee and Tea Beverages (s. 31-81)
Capsaicinoids – Properties and Mechanisms of Pro-health Action (s. 193-225)
Determination of Antioxidant Biomarkers in Biological Fluids (s. 263-308)
Speciation Analysis of Food Products (s. 309-344)
Two Sides of Selenium: Occurrence and Determination of Selenium Forms in Food and Environmental Samples Using Analytical Methods (s. 345-369)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0