Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Analytical Methods in the Determination of Bioactive Compounds and Elements in Food

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[6.5] Nauki chemiczne

Rok publikacji

2021

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Cham, Switzerland

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2021

Liczba stron

380

ISBN

978-3-030-61878-0

eISBN

978-3-030-61879-7

ISSN

2661-8958

eISSN

2661-8966

URL

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-61879-7#about

Opublikowano w

Seria: Food Bioactive Ingredients

Rozdziały
Speciation Analysis of Food Products (s. 309-344)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

80

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20