Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Mikroorganizmy biologicznie aktywnych filtrów węglowych stosowanych do oczyszczania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ D ] phd student

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2021

Chapter type

abstract

Publication language

polish

Pages (from - to)

63 - 63

Book

XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna Hydromicro 2021 „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”, Sopot 09-11 czerwca 2021 : książka abstraktów

Presented on

XI Ogólnopolska Konferencja Hydromikrobiologiczna Hydromicro 2021 „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje", 9-11.06.2021, Sopot, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.