Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Aktywność powierzchniowa piperydyniowych cieczy jonowych

Authors

[ 1 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ S ] student | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Pages (from - to)

47 - 54

Book

Postępy w technologii i inżynierii chemicznej 2021

Points of MNiSW / chapter

20.0